„Kto jest okrutny w stosunku do zwierząt
ten nie może być dobrym człowiekiem.”
 
Artur Schopenhauer
„Czas spędzony z kotami nigdy nie jest czasem straconym”
 
Colette
„Kot może wszystko, Ty nie możesz nic. Będziesz tylko biernym obserwatorem jego
zuchwałych figli. Chyba, że zaakceptuje Twój czynny udział........”
 
Andrzej Zdobylak
„Wszystkie argumenty na podparcie ludzkiej wyższości nie są w stanie zaprzeczyć jednej
niezaprzeczalnej prawdzie: w cierpieniu zwierzęta są nam równe.”
 
Peter Singer

Przemieszczanie się ze zwierzętami towarzyszącymi poza granice Polski

Przedstawiamy w kolejności podstawowe czynności, które należy wykonać przed podróżą:
• badanie klinicznego zwierzęcia;
• implantacja transpondera (chipa) po lewej stronie szyi zwierzęcia w połowie jej długości;
• szczepienie przeciwko wściekliźnie gdy jest to wymagane;
• paszport, który zostanie wydany przez uprawnionego lekarza weterynarii.

Dodatkowe czynności ( określenia miana przeciwciał neutralizujących wirusa wścieklizny, wykonania profilaktyki wobec kleszczy, echinokokozy etc. ) są uwzględnione szczególnie w przypadku krajów trzecich oraz niektórych krajów UE.

W przypadku podróży z psem, kotem lub fretką po terytorium Unii Europejskiej, bezwzględnie należy przestrzegać zasad dotyczących przemieszczania zwierząt towarzyszących, określonych w przepisach Unii Europejskiej. Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzona zostanie niezgodność z przepisami unijnymi, właściwa władza w miejscu przeprowadzanej kontroli może:

• zawrócić zwierzę domowe do państwa, z którego wyjechało (z którego zainicjowano przemieszczenie), albo
• poddać zwierzę kwarantannie do czasu spełnienia przez nie wymogów określonych ww. przepisami, albo
• w przypadku braku możliwości odesłania zwierzęcia lub gdy jego kwarantanna jest niewykonalna, poddać je eutanazji.

Wszystkie powyższe czynności urzędowe przeprowadzane są na koszt osoby odpowiedzialnej za zwierzę w czasie podróży.
W przypadku podróży z psem, kotem lub fretką do krajów trzecich właściciel zobowiązany jest we własnym zakresie do zapoznania się z przepisami danego państwa. Przepisy dla UE i niektórych Państw trzecich udostępniamy poniżej.

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących z Polski do państw Unii Europejskiej
Przemieszczanie zwierząt towarzyszących z Polski do krajów trzecich